Powered by NukeViet CMS. Design by VINADES.,JSC

17:37 EST Thứ sáu, 27/02/2015

Thông tin cần thiết

Cổng thông tin

Diễn đàn Khoa quản trị đang xây dựng ..............
Văn phòng điện tử
Thông tin sinh viên
Thông tin giảng viên

Trang nhất » Tài nguyên số » Giáo trình, tài liệu học tập

Hướng dẫn trình bày tiểu luận môn Kinh tế vĩ mô

Gửi lên: 30/09/2014 05:42 Đã xem 100 Đã tải về 53

Quản trị xuất nhập khẩu

Gửi lên: 09/05/2014 21:39 Đã xem 268 Đã tải về 252

Địa lý kinh tế Việt Nam

Gửi lên: 19/03/2013 05:30 Đã xem 773 Đã tải về 1111

Tâm lý học đại cương

Gửi lên: 19/03/2013 05:25 Đã xem 706 Đã tải về 1271

Kỹ năng giao tiếp

Gửi lên: 19/03/2013 05:23 Đã xem 428 Đã tải về 887
 

Thăm dò ý kiến

Khoa Quản trị có các ngành học?

Quản trị kinh doanh

Quản trị văn phòng

Quản trị nhà hàng khách sạn

Quản trị du lịch

Tất cả các ngành trên