Bài giảng Kinh tế lượng

Gửi lên: 08/03/2015 11:38 Đã xem 11 Đã tải về 0

Hướng dẫn trình bày tiểu luận môn Kinh tế vĩ mô

Gửi lên: 30/09/2014 05:42 Đã xem 117 Đã tải về 55

Quản trị xuất nhập khẩu

Gửi lên: 09/05/2014 21:39 Đã xem 330 Đã tải về 339

Quản trị thương hiệu

Gửi lên: 19/03/2013 05:34 Đã xem 690 Đã tải về 937

Marketing căn bản

Gửi lên: 19/03/2013 05:34 Đã xem 458 Đã tải về 1111

Quản trị sản xuất

Gửi lên: 19/03/2013 05:33 Đã xem 469 Đã tải về 861

Quản trị dự án

Gửi lên: 19/03/2013 05:32 Đã xem 253 Đã tải về 268

Địa lý kinh tế Việt Nam

Gửi lên: 19/03/2013 05:30 Đã xem 800 Đã tải về 1114

Quản trị du lịch

Gửi lên: 19/03/2013 05:28 Đã xem 513 Đã tải về 561

Quan hệ công chúng

Gửi lên: 19/03/2013 05:26 Đã xem 634 Đã tải về 409

Tâm lý học đại cương

Gửi lên: 19/03/2013 05:25 Đã xem 733 Đã tải về 1274

Kỹ năng giao tiếp

Gửi lên: 19/03/2013 05:23 Đã xem 439 Đã tải về 888

KInh tế vĩ mô

Gửi lên: 19/03/2013 05:03 Đã xem 263 Đã tải về 581

Quản trị học

Gửi lên: 19/03/2013 04:58 Đã xem 395 Đã tải về 1210

Tổ chức và quản lý con dấu

Gửi lên: 19/03/2013 04:54 Đã xem 350 Đã tải về 260
 

Khoa Quản Trị Kinh Doanh

             KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - DNTU

Thăm dò ý kiến

Sinh viên ra trường cần những kỹ năng gì?

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng giải quyết công công việc

Tất cả các câu trả lời trên